Tramitació i gestions

Tràmits i Gestions

Catàleg de Tràmits Nova finestra

Tràmits Cita Prèvia Nova finestra

Registre electrònic (requereix certificat electrònic) Nova finestra

Consultes i suggeriments Nova finestra

Gestió tributaria Nova finestra

Validació de documents  Nova finestra
Servei per fer la validació de certificats i volants emesos per la web de l'Ajuntament de Cornellà de Llobregat

Validació de segells electrònics

Factura electrònica

·e.FACT (Factura electrònica) Nova finestra

Dret d'accés a la informació

Dret d'accés a la informació Nova finestra

E-Factura

E-Factura

Dret d'accés a la informació;

Dret d'accés a la informació

Carpeta Ciutadana

Espai personalitzat de consulta del ciutadà de les seves dades, expedients, tràmits, ... (requereix certificat digital)

Carpeta Ciutadana

Consultes i suggeriments
Sol·licita informació, formula queixes, suggeriments, incidències ...

Consultes i Suggeriments

Registre electrònic
Presentació on-line d'una  Instància Genèrica en el Registre d'entrada (requereix certificat digital)

Registre electrònic

Catàleg de Tràmits
Accediu al portal de tràmits de l'Ajuntament

Catàleg de Tràmits