Titularitat

La titularitat d'aquesta seu electrònica correspon a l'Ajuntament de Cornellà de Llobregat. L'òrgan responsable de la gestió dels continguts i dels serveis accessibles d'aquesta seu són::
 
El/la Director/a d'Informàtica de l'Ajuntament de Cornellà de Llobregat serà responsable de:
 
- La seguretat de la Seu
- La coordinació i supervisió dels continguts comuns, dels procediments i dels serveis posats a la disposició de la ciutadania en la seu electrònica.
- La gestió tecnològica de la seu serà competència del Departament d'Informàtica de l'Ajuntament de Cornellà de Llobregat. Aquesta funció podrà ser delegada en un/a dels tècnics.
 
Els titulars de les àrees directives o responsables del departament corresponent seran responsables de la gestió dels continguts i dels serveis que siguin de la seva competència que es posin a disposició de la ciutadania a través de la Seu Electrònica..

E-Factura

E-Factura

Dret d'accés a la informació;

Dret d'accés a la informació

Carpeta Ciutadana

Espai personalitzat de consulta del ciutadà de les seves dades, expedients, tràmits, ... (requereix certificat digital)

Carpeta Ciutadana

Consultes i suggeriments
Sol·licita informació, formula queixes, suggeriments, incidències ...

Consultes i Suggeriments

Registre electrònic
Presentació on-line d'una  Instància Genèrica en el Registre d'entrada (requereix certificat digital)

Registre electrònic

Catàleg de Tràmits
Accediu al portal de tràmits de l'Ajuntament

Catàleg de Tràmits