Visualització de contingut web no està disponible temporalment.

Informació Administrativa

Pressupost 2019 Nova finestra
Si vols consultar la informació d'anys anteriors: Pressupostos Ajuntament anys anteriors Nova finestra

Indicadors de gestió 2019 Nova finestra

Liquidació Pressupost 2018 Nova finestra

Compte General Nova finestra

Període mig de pagament a proveïdors Nova finestra

Preus Públics 2019 Nova finestra 
Si vols consultar la informació d'anys anteriors: Normativa Fiscal Ajuntament anys anteriors Nova finestra

Convenis

 

Consultes i suggeriments
Sol·licita informació, formula queixes, suggeriments, incidències ...

Consultes i Suggeriments

Programació Ràdio Cornellà
Consulta el catàleg de programes i la graella de l'emissora municipal ...

Programació Ràdio Cornellà

Ràdio Cornellà en directe
Escolta les emissions en directe de Ràdio Cornellà ...

Ràdio Cornellà en directe

Ràdio Cornellà a la carta
Escolta els arxius d'àudio dels diferents programes ...

Ràdio a la carta