Què és la seu electrònica?
La Seu Electrònica és l'adreça electrònica mitjançant la qual el Institut Municipal de Radiodifusió de Cornellà de Llobregat presta serveis als ciutadans, empreses i entitats. Des d'aquesta adreça electrònica la població pot relacionar-se amb aquest Ens 24 hores al dia, els 365 dies de l'any. 

A qui va dirigida? 
A tota la ciutadania, empreses i entitats que optin per relacionar-se amb el Institut Municipal de Radiodifusió de Cornellà de Llobregat a través d'Internet.

Què es pot fer a la Seu Electrònica?
Es poden consultar informacions relatives al Institut Municipal de Radiodifusió de Cornellà de Llobregat sobre la normativa d'aplicació,  consultar les actes i decisions dels diferents òrgans de Govern, presentar propostes, suggeriments... 

Quina data i hora es té en compte per al còmput de terminis?
Per al còmput de terminis serà la data i la hora oficial de la seu, la que tindrà validesa legal

Consultes i suggeriments
Sol·licita informació, formula queixes, suggeriments, incidències ...

Consultes i Suggeriments

Programació Ràdio Cornellà
Consulta el catàleg de programes i la graella de l'emissora municipal ...

Programació Ràdio Cornellà

Ràdio Cornellà en directe
Escolta les emissions en directe de Ràdio Cornellà ...

Ràdio Cornellà en directe

Ràdio Cornellà a la carta
Escolta els arxius d'àudio dels diferents programes ...

Ràdio a la carta