Adreces i certificats de la seu

L'Ajuntament de Cornellà de Llobregat té la Seu electrònica publicada a l'adreça https://seu.cornella.cat

L'Ajuntament es fa responsable de la integritat, veracitat i actualització dels continguts i serveis que es troben publicats sota aquesta adreça.

També reconeix com a pròpies i integrants de la seu electrònica, tot i no estar dintre dels seus dominis, les següents adreces i els corresponents certificats:

Perfil del Contractant:
Emès per a: Generalitat de Catalunya
Emès per: Agència Catalana de Certificació
Tipus certificat: CDS1- Certificat de dispositiu segur
Carpeta Ciutadana:
URL: https://ajuntament.cornella.cat/CarpetaCiutadana/ Nova finestra
Emès per a: Consorci Administració Oberta de Catalunya
Emès per:  Agència Catalana de Certificació
Tipus certificat: CDS1- Certificat de dispositiu segur
Tràmits electrònics:
URL: http://tramits.cornella.cat/TramitsOnline.aspx Nova finestra
Emès per a:  Ajuntament de Cornellà de Llobregat
Emès per:  Agència Catalana de Certificació
Tipus certificat: CDS1- Certificat de dispositiu segur

 

E-Factura

E-Factura

Dret d'accés a la informació;

Dret d'accés a la informació

Carpeta Ciutadana

Espai personalitzat de consulta del ciutadà de les seves dades, expedients, tràmits, ... (requereix certificat digital)

Carpeta Ciutadana

Consultes i suggeriments
Sol·licita informació, formula queixes, suggeriments, incidències ...

Consultes i Suggeriments

Registre electrònic
Presentació on-line d'una  Instància Genèrica en el Registre d'entrada (requereix certificat digital)

Registre electrònic

Catàleg de Tràmits
Accediu al portal de tràmits de l'Ajuntament

Catàleg de Tràmits