Titularitat

La titularitat d'aquesta seu electrònica correspon a la Fundació per a l'Atenció a Persones Dependents. L'òrgan responsable de la gestió dels continguts i dels serveis accessibles d'aquesta seu són:
 
El/la Director/a d'Informàtica de l'Ajuntament de Cornellà de Llobregat serà responsable de:
 
- La seguretat de la Seu
- La gestió tecnològica de la seu serà competència del Departament d'Informàtica de l'Ajuntament de Cornellà de Llobregat. Aquesta funció podrà ser delegada en un/a dels tècnics.
 
La direcció de la Fundació serà responsable de la gestió dels continguts i dels serveis que siguin de la seva competència que es posin a disposició de la ciutadania a través de la Seu Electrònica.

Consultes i suggeriments
Sol·licita informació, formula queixes, suggeriments, incidències ...

Consultes i Suggeriments

Facebook Fundació Dependents
Facebook Fundació Dependents

Web de La Fundació
Accedeix a les notícies i informació.

Web de La Fundació