Què és la seu electrònica?
La Seu Electrònica és l'adreça electrònica mitjançant la qual la Fundació per a l'Atenció a Persones Dependents presta serveis als ciutadans, empreses i entitats. Des d'aquesta adreça electrònica la població pot relacionar-se amb aquest Ens 24 hores al dia, els 365 dies de l'any. 

A qui va dirigida? 
A tota la ciutadania, empreses i entitats que optin per relacionar-se amb la Fundació per a l'Atenció a Persones Dependents a través d'Internet.

Què es pot fer a la Seu Electrònica?
Es poden consultar informacions relatives la Fundació per a l'Atenció a Persones Dependents, presentar propostes, suggeriments... 

Quina data i hora es té en compte per al còmput de terminis?
Per al còmput de terminis serà la data i la hora oficial de la seu, la que tindrà validesa legal

Consultes i suggeriments
Sol·licita informació, formula queixes, suggeriments, incidències ...

Consultes i Suggeriments

Facebook Fundació Dependents
Facebook Fundació Dependents

Web de La Fundació
Accedeix a les notícies i informació.

Web de La Fundació