Titularitat

La titularitat d'aquesta seu electrònica correspon al Institut Municipal de Radiodifusió de Cornellà de Llobregat. L'òrgan responsable de la gestió dels continguts i dels serveis accessibles d'aquesta seu són:
 
El/la Director/a d'Informàtica de l'Ajuntament de Cornellà de Llobregat serà responsable de:
 
- La seguretat de la Seu
- La gestió tecnològica de la seu serà competència del Departament d'Informàtica de l'Ajuntament de Cornellà de Llobregat. Aquesta funció podrà ser delegada en un/a dels tècnics.
 
La direcció de Ràdio Cornellà serà responsable de la gestió dels continguts i dels serveis que siguin de la seva competència que es posin a disposició de la ciutadania a través de la Seu Electrònica.

Consultas y sugerencias
Solicita información, formula quejas, sugerencias, incidencias ...

Consultasy Sugerencias

Programación Radio Cornellà
Consulta el catálogo de programas y la graella de la emisora municipal ...

Programación Radio Cornellà

Radio Cornellà en directo
Escucha las emisiones en directo de Radio Cornellà ...

Radio Cornellà en directo

Radio Cornellà a la carta
Escucha los archivos de audio de los diferentes programas ...

Radio a la carta