Data i Hora oficial

És l'hora oficial usada en aquesta Seu. S'obté del mateix servidor de la Seu Electrònica, tal i com estableix l'article 26.1 de la Llei 11/2007, de 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als Serveis Públics.

La data i hora oficial de la Seu electrònica és un dels requeriments bàsics per al registre electrònic de documents, escrits i comunicacions que requereixen el còmput de terminis tant als ciutadans com per a l'Ajuntament .

Per a qualsevol gestió, la data i hora de la seu és la que tindrà validesa legal i no la de l'equip des del qual es realitzi el tràmit. El servei que proporciona la data i hora oficial és ofert pel Reial Observatori de l'Armada i la seu electrònica està sincronitzada amb ell.

Cornellà Compra a Casa
Asociación única que agrupa todos los comercios y entidades promotores del pequeño y mediano comercio de Cornellà

Cornellà Compra a Casa

Mapa comercial
Acceder al portal

Mapa comercial

Fem Cornellà, véns?
Principales campañas comerciales 

Fem Cornellà, véns?