Adreces i certificats de la seu

L'Ajuntament de Cornellà de Llobregat té la Seu electrònica publicada a l'adreça https://seu.cornella.cat

L'Ajuntament es fa responsable de la integritat, veracitat i actualització dels continguts i serveis que es troben publicats sota aquesta adreça.

També reconeix com a pròpies i integrants de la seu electrònica, tot i no estar dintre dels seus dominis, les següents adreces i els corresponents certificats:

Perfil del Contractant:
Emès per a: Generalitat de Catalunya
Emès per: Agència Catalana de Certificació
Tipus certificat: CDS1- Certificat de dispositiu segur
Carpeta Ciutadana:
URL: https://ajuntament.cornella.cat/CarpetaCiutadana/ Nova finestra
Emès per a: Consorci Administració Oberta de Catalunya
Emès per:  Agència Catalana de Certificació
Tipus certificat: CDS1- Certificat de dispositiu segur
Tràmits electrònics:
URL: http://tramits.cornella.cat/TramitsOnline.aspx Nova finestra
Emès per a:  Ajuntament de Cornellà de Llobregat
Emès per:  Agència Catalana de Certificació
Tipus certificat: CDS1- Certificat de dispositiu segur

 

Cornellà Compra a Casa
Associació única que agrupa tots els comerços i entitats promotores del petit i mitjà comerç de Cornellà

Cornellà Compra a Casa

Mapa comercial
Accediu al portal

Mapa comercial

Fem Cornellà, véns?
Principals campanyes comercials 

Fem Cornellà, véns?