Què és la seu electrònica?
La Seu Electrònica és l'adreça electrónica mitjançant la qual el Consorci per la promoció i la dinamització del Comerç de Cornellà presta serveis als ciutadans, comerços i entitats. Des d'aquesta adreça electrònica la població pot relacionar-se amb aquest Ens 24 hores al dia, els 365 dies de l'any. 

A qui va dirigida? 
A tota la ciutadania, comerços i entitats que optin per relacionar-se amb el Consorci per la promoció i la dinamització del Comerç a Cornellà a través d'Internet.

Què es pot fer a la Seu Electrònica?
Es poden consultar informacións relatives al Consorci per la promoció i la dinamització del Comerç a Cornellà sobre la normativa d'aplicació, consultar les actes i decisions del Consell General del Consorci, presentar propostes, suggeriments... 

Quina data i hora es té en compte per al còmput de terminis?
Per al còmput de terminis serà la data i la hora oficial de la seu, la que tindrà validesa legal

Cornellà Compra a Casa
Associació única que agrupa tots els comerços i entitats promotores del petit i mitjà comerç de Cornellà

Cornellà Compra a Casa

Mapa comercial
Accediu al portal

Mapa comercial

Fem Cornellà, véns?
Principals campanyes comercials 

Fem Cornellà, véns?