Catàleg de Serveis

Carta de serveis Nova finestra

Catàleg de Tràmits Nova finestra
Tots els tràmits de l'Ajuntament de Cornellà de Llobregat.

Carpeta Ciutadana (requereix certificat digital) Nova finestra
Aquest és l'espai que l'Ajuntament de Cornellà de Llobregat posa a disposició dels seus ciutadans per facilitar les consultes i tràmits que vulguin realitzar amb l'Ajuntament.

Perfil de Contractant Nova finestra
En aquesta secció trobareu informació relativa a les licitacions en curs, les adjudicacions i les formalitzacions.

Oferta pública Nova finestra
En aquesta secció podeu consultar l'oferta pública d'ocupació de l'Ajuntament amb les especificacions de règim jurídic d'ocupació, escala d'enquadrament en plantilla, nombre, categoria professional i grup titulació.

Tauler d'anuncis (properament) Nova finestra
En aquesta secció es mostren els edictes que han publicat l'Ajuntament de Cornellà de Llobregat i altres administracions públiques.

Normatives i Ordenances Nova finestra
En aquesta secció podrà trobar les normatives municipals i ordenances de l'Ajuntament de Cornellà de Llobregat organitzat per matèries.

Subvencions Nova finestra
En aquesta secció podreu consultar les bases íntegres de les convocatòries de subvencions que regularment obre l'Ajuntament de Cornellà en qualsevol dels seus àmbits d'actuació (a entitats, a projectes ciutadans, etc.).

Validació de documents Nova finestra
Servei per fer la validació de certificats i volants emesos per la web de l'Ajuntament de Cornellà de Llobregat

Plànol de la ciutat Nova finestra
En aquest espai podeu accedir al plànol de la ciutat, la guia urbana, serveis de plànols d'urbanisme i parcel·lari cadastral...

Consultes i suggeriments Nova finestra
Espai on el ciutadà pot fer arribar al seu ajuntament queixes, suggeriments, consultes, etc. referents a temes com l'estat del carrer, enllumenat públic, infraestructures municipals, veïns, etc

Calendari del contribuent Nova finestra
Aqui trobareu informació general sobre el calendari fiscal del contribuent.

Recursos i equipaments ciutadans Nova finestra
Aqui trobareu un directori de recursos i equipaments organitzats per àmbits

E-Factura

E-Factura

Dret d'accés a la informació;

Dret d'accés a la informació

Carpeta Ciutadana

Espai personalitzat de consulta del ciutadà de les seves dades, expedients, tràmits, ... (requereix certificat digital)

Carpeta Ciutadana

Consultes i suggeriments
Sol·licita informació, formula queixes, suggeriments, incidències ...

Consultes i Suggeriments

Registre electrònic
Presentació on-line d'una  Instància Genèrica en el Registre d'entrada (requereix certificat digital)

Registre electrònic

Catàleg de Tràmits
Accediu al portal de tràmits de l'Ajuntament

Catàleg de Tràmits