Altres Dades de la Seu

Relació d'altres informacions complementàries dels continguts i serveis de la Seu Electrònica de l'Ajuntament de Cornellà

Calendari de dies inhàbils

Canals d'accés als serveis de l'Ajuntament de Cornellà de Llobregat

Data i hora oficial

Mapa de la seu i adreces que la composen

Preguntes més freqüents

E-Factura

E-Factura

Dret d'accés a la informació;

Dret d'accés a la informació

Carpeta Ciutadana

Espai personalitzat de consulta del ciutadà de les seves dades, expedients, tràmits, ... (requereix certificat digital)

Carpeta Ciutadana

Consultes i suggeriments
Sol·licita informació, formula queixes, suggeriments, incidències ...

Consultes i Suggeriments

Registre electrònic
Presentació on-line d'una  Instància Genèrica en el Registre d'entrada (requereix certificat digital)

Registre electrònic

Catàleg de Tràmits
Accediu al portal de tràmits de l'Ajuntament

Catàleg de Tràmits